Agroturystyka i przyczyny jej popularności
Mogą Cię zainteresować poniższe strony:
'

Popularność agroturystyki

Tym, co w największym stopniu przyciąga turystów na wieś, jest świeże, czyste powietrze i bliski kontakt z przyrodą, umożliwiające spędzanie wolnego czasu w zdrowy i aktywny sposób oraz odpoczynek od miejskiego zgiełku i stresujących obowiązków życia codziennego. Agroturystyka zapewnia to wszystko, pozwalając także na zapoznanie się z zajęciami gospodarskimi, przyjrzeniu się hodowli zwierząt czy oferując inne atrakcje związane z życiem na wsi i prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Jak więc można wypoczywać podczas wczasów agroturystycznych?

Czym właściwie jest agroturystyka?

W związku z tym, że pojęcie agroturystyki jest stosunkowo nowe, jego znaczenie jest często w Polsce mylone z szeroko pojętą turystyką wiejską. Czym więc właściwie jest agroturystyka? Już pierwszy człon tej nazwy, wywodzący się od greckiego słowa agros (rola), informuje nas, że jakkolwiek agroturystyka oznacza jeden z rodzajów turystyki wiejskiej, to jednak istotną w nim rolę odgrywa związek z zajęciami rolniczymi. Agroturystyka jest więc taką formą wypoczynku, która polega na powiązaniu usług turystycznych z pracami gospodarskimi na roli. Skierowana jest głównie do rodzin lub małych grup turystycznych. Gospodarstwa agroturystyczne oferują przyjezdnym nocleg na swoim terenie, często także proponują tradycyjne posiłki. Oprócz atrakcji gospodarsko-rolniczych, turyści mogą się także cieszyć walorami krajobrazowymi i zdrowotnymi okolicznych rejonów.

Modne wakacje

Jak wiemy, agroturystyka jako forma wypoczynku znana była w naszym kraju na długo przed pojawianiem się w ogólnym obiegu tej nazwy. Już na początku XIX modny był wypoczynek na góralskiej wsi, a Zakopane szczyciło się nazwą letniej stolicy Polski. Specyfikę folkloru podhalańskiego sławili też poeci młodopolscy, a przewodził temu nurtowi jeden z najbardziej znanych twórców tej epoki – Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Warto również wspomnieć, że w 1937 roku powstała szerząca ideę wypoczynku na wsi Spółdzielnia Turystyczno-Wypoczynkowa pod nazwą „Gromada”, a po wojnie, aż do końca lat osiemdziesiątych ogromną popularnością cieszyły się też tzw. „wczasy pod gruszą” spędzane częstokroć u rodziny na wsi.

Skąd wzięła się dzisiejsza popularność agroturystyki?

W ostatnich latach zauważalna jest tendencja do rezygnacji z masowej turystyki i zwrot ku alternatywnym formom wypoczynku. Postęp cywilizacyjny oraz związany z tym szybki i stresujący tryb życia wzbudzają w nas potrzebę wyciszenia się oraz kontaktu z przyrodą. Coraz częściej zamiast krótkotrwałych wypadów za miasto decydujemy się na kilkudniowy pobyt na wsi. Najczęściej wyjeżdżają tam rodziny z dziećmi, które chcą wzbogacić wakacje o przyjemną formę edukacji dla najmłodszych.

Na te tendencje ma także wpływ wzrost świadomości ekologicznej i dbałość o zdrowie. Rodzinne wczasy pośród pięknych krajobrazów i czystego powietrza połączone z aktywnością fizyczną i bliskim kontaktem z okoliczną fauną i florą korzystnie wpływają na nasze skołatane nerwy, a także uczą dbałości o otaczającą przyrodę.

Agroturystyka jest też przeciwieństwem masowej zorganizowanej turystyki związanej z obleganymi kurortami, które nie pozwalają na integrację z miejscową ludnością. Mieszkanie u rodziny wiejskiej i wspólne posiłki oraz inne czynności pozwalają na nawiązanie bliskich relacji, dają też doskonałą możliwość na przyjrzenie się kulturze ludowej.

Do wzrostu popularności agroturystyki przyczyniło się także powstawanie licznych gospodarstw agroturystycznych związane z ciągłym pogarszaniem się sytuacji ekonomicznej rolników. Zjawisko to ma miejsce w całej Europie, a agroturystyka pozwala na uzyskanie alternatywnych źródeł dochodu. Stąd nie dziwi fakt, że w Europie Zachodniej już około połowy rolników w ten sposób zdobywa przeszło 50 proc. swoich zysków.