Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej
Mogą Cię zainteresować poniższe strony:
'

Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej

Kategoryzacje obiektów agroturystycznych zostały stworzone w celu kontrolowania jakości usług oferowanych turystom przez gospodarstwa. Gospodarze procesom kategoryzacyjnym poddają się dobrowolnie, również dlatego, że jest to dobry sposób na wypromowanie swojej działalności.

Procesami kategoryzacyjnymi zajmuje się Polska Federacja Turystyki Wiejskiej. W jej szeregach działa około 80 inspektorów, z których większość to pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego. Zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniają oni standardy panujące w gospodarstwach agroturystycznych. Punkty przyznawane są w zależności od progu wymagań, jaki osiągnie dane domostwo. Świadectwem sprawdzonej jakości kwater wiejskich są słoneczka.

Kategoryzacji podlegają zarówno całe obiekty turystyczne jak i poszczególne pomieszczenia noclegowe. Gospodarstwa z własnej inicjatywy mogą wyrazić chęć poddania się inspekcji kategoryzacyjnej. Sprawdzany jest stan i wyposażenie obiektu według specjalnych formularzy standaryzacyjnych. Obiekt musi spełniać zarówno ogólne, jak i szczegółowe wymagania dla określenia kategorii w danym typie zakwaterowania.