Polska i jej agroturystyka
Mogą Cię zainteresować poniższe strony:
'

Polska - Agroturystyka w Polsce

Prawdziwy rozkwit agroturystyki w naszym kraju można zauważyć dopiero od niedawna. Ten sposób odpoczynku stał się popularny pod koniec lat 90 XX wieku, głównie wśród mieszkańców dużych miast i coraz liczniej do nas przybywających turystów zagranicznych.

Atrakcyjny kraj

Polska może się poszczycić niezwykle korzystnymi do prowadzenia turystyki wiejskiej warunkami. Mamy wiele pięknych i interesujących pod względem krajobrazowym oraz przyrodniczym terenów, nieskażonych uprzemysłowieniem, które w niewielkim stopniu są zmienione ręką człowieka. Jest to jeden z głównych czynników przyciągających turystów złaknionych ciszy i bliskiego kontaktu z naturą. Dodatkowo, w Polsce funkcjonuje stosunkowo dużo gospodarstw rolnych. Ocenia się, że jest ich przeszło 2 miliony. Dla rejonów rolniczych, w których panuje bezrobocie, dochody ludności są niewysokie, a które mogą się poszczycić dużymi walorami krajobrazowo-przyrodniczymi, agroturystyka jest wspaniałą formą dostarczenia dodatkowych dochodów. Dlatego już ok. 1/3 polskich gospodarstw rolnych zainwestowało w tę formę zarobku.

Ekotrendy

W Polsce coraz częściej daje się też zauważyć wzrost tendencji ekologicznych. Zaczynamy bardziej dbać o swoje zdrowie, zmieniamy styl życia na aktywniejszy fizycznie oraz szukamy pełnowartościowej ekologicznej, niefaszerowanej chemikaliami żywności. Staramy się również dbać o ochronę środowiska, segregujemy śmieci, nie używamy jednorazowych worków foliowych. Widocznie rośnie zapotrzebowanie na ekologiczne produkty, a co za tym idzie, także na turystykę wiejską. Stąd obserwowany z każdym rokiem kilkuprocentowy wzrost liczby polskich gospodarstw agroturystycznych.